Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

Şəki Regional Mədəniyyət İdarəsi

Region haqqında
Mədəniyyət

Oğuz

AZ - 4800 Oğuz şəhəri H.Əliyev küç. 68.tel: (02421) 5-21-00, 5-24-06: faks: 5-24-06

                                                                                             Email:medeniyyet@bk.ru

Şəki Regional Mədəniyyət İdarəsinin Oğuz  nümayəndəliyində  21 klub müəssisəsi, o cümlədən 1 rayon, 3 kənd mədəniyyət evi, 23 filialı özündə biləşdirən MKS, rayon tarix - diyarşünaslıq muzeyi, Heydər Əliyev Mərkəzi və  yeddiillik uşaq musiqi məktəbi fəaliyyət göstərir. Rayonda dövlət qeydiyyatına götürülmüş 42 tarix - mədəniyyət abidəsi mövcuddur.
Rayonun mədəniyyət müəssisələrində 207 nəfər işçi çalışır.
Hazırda rayonun mədəni - maarif müəssisələrinə aşağıdakılar rəhbər edirlər.
- Baxışova Ulduz Baxışalı qızı - Şəki Regional Mədəniyyət İdarəsinin Oğuz rayonu üzrə nümayəndəsi,başməsləhətçi
- Miayılova Səhər Mustafa qızı - MKS - nin direktoru

- Bəbirov Nadir Qədir oğlu - UMM - nın direktoru

- Xuduyeva Arizə Əmirxan qızı - Tarix - diyarşünaslıq muzeyinin direktoru

- Abbasova Mehriban Adil qızı - Heydər Əliyev Mərkəzinin direktoru

- Mikayılova Şərqiyyə Bayram qızı - Rayon Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru

Bu müəssisələrin rəhbərləri ali təhsillidir.

 

                          Oğuz rayonunda yerləşən tarixi - abidələr haqqında

                                                    Məlumat

1. Surxay xan qalası - (XVIII əsr) inv № - si 315 - ölkə əhəmiyyətli.

2. Qala - (XVIII əsr) inv № - si 316 - ölkə əhəmiyyətli.

3. Qalabaşı yaşayış yeri - (XVI - XVIII əsr) inv № - si 5977 -yerli əhəmiyyətli.

4. Gavur qala - (VI - XIV əsr) inv № - si 1650 - ölkə əhəmiyyətli.

5. Balaşum yaşayış yeri- (XI - XVII əsr) inv № - si 1651 - ölkə əhəmiyyətli.

6. Cümə məscidi - (XIX əsr) inv № - si 4947 - yerli əhəmiyyətli.

7. Adıl körpüsü - (XIX əsr) inv № - si 4948 - yerli əhəmiyyətli.

8. Məscid - (XX əsr) inv № - si 4949 - yerli əhəmiyyətli.

9. Daşüz körpüsü - (XX əsr) inv № - si 4950 - yerli əhəmiyyətli.

10. Qala piri - (VII-XIV əsr) inv № - si 1637 - ölkə əhəmiyyətli.

11. Qala qalıqları - (VI-XIV əsr) inv № - si 1638 - ölkə əhəmiyyətli.

12. Nekropol - (tunc, dəmir dövrü) inv № - si 1639 - ölkə əhəmiyyətli.

13. Qala yaşayış yeri - (V-VIII əsr) inv № - si 1640 - ölkə əhəmiyyətli.

14. Nekropol - (tunc və ilk dəmir ) inv № - si 1641 - ölkə əhəmiyyətli.

15. Oğuz qalası - (V-VIII əsr) inv № - si 4938 - yerli əhəmiyyətli.

16. Alban kilsəsi - (V-VIII əsr) inv № - si 4939 - yerli əhəmiyyətli.

17. Kilsə - (V-VIII əsr) inv № - si 4940 - yerli əhəmiyyətli.

18. Qala yeri - (V-VIII əsr) inv № - si 1642 - ölkə əhəmiyyətli.

19. Türbə - (XV əsr) inv № - si 4942 - yerli əhəmiyyətli.

20. Nekropol (Qarabaldur) - (e.ə.IV əsr) inv № - si 1643 - ölkə əhəmiyyətli.

21. Molla qoruğu (Qarabalqır) - (I-IV əsrlər) inv № - si 1644 - ölkə əhəmiyyətli.

22. Govursandıq - (son orta əsrlər) inv № - si 1645 - ölkə əhəmiyyətli.

23. Böyük və kiçik qala - (antik dövr) inv № - si 1646 - ölkə əhəmiyyətli.

24. Tikanlı qoruq yaşayış yeri - (III - VIII əsrlər) inv № - si 1647 - ölkə əhəmiyyətli.

25. Məscid və minarə - (XIX əsr) inv № - si 4946 - yerli əhəmiyyətli.

26. Məscid - (XIX əsr) inv № - si 4945 - yerli əhəmiyyətli.

27. Məscid - (XIX əsr) inv № - si 4944 - yerli əhəmiyyətli.

28. Calud yaşayış yeri - (orta əsrlər) inv № - si 1648 - ölkə əhəmiyyətli.

29. Pir - (orta əsrlər) inv № - si 1649- ölkə əhəmiyyətli.

30. Məbəd - (orta əsrlər) inv № - si 4941 - yerli əhəmiyyətli.

31. Alban nekropolu - (orta əsrlər) inv № - si 5976 - yerli əhəmiyyətli.

32.Qüllə - (XIV əsr) inv № - si 4942- yerli əhəmiyyətli.

33.BVM-də həlak olmuş həmyerlilərimizin xatirə abidəsi-inv №-si 5678-yerli əhəmiyyətli.

34.Sinaqoq-(1849) ,yerli əhəmiyyətli

35.Sinaqoq-(1897),yerli əhəmiyyətli

36.Məscid Xacmaz kəndi(XX əsrin əvvəlləri),yerli əhəmiyyətli

37.Məbəd(kilsə )Qarabulaq kəndi. (Erkən orta əsrlər),yerli əhəmiyyətli

38.Alban məbədi Qarabulaq kəndi(Erkən orta əsrlər) ,yerli əhəmiyyətli

39.Kurqanlar –Yaqublu kəndi (Son tunc erkən dəmir dövrü), yerli əhəmiyyətli

40.Malıx qalası-Malıx yaşayış sahəsi, yerli əhəmiyyətli

41.Məbəd(kilsə)-Oğuz şəhəri, yerli əhəmiyyətli

42.H.Əliyev Parkı –Oğuz şəhəri (2009-cu il), yerli əhəmiyyətli

 

48.5 KB