Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

Şəki Regional Mədəniyyət İdarəsi

Tabe təşkilatlar
|

Oğuz rayon Tarix-diyarşünaslıq muzeyi

1980-cı  ildə  Heydər  Əliyevin  təşəbbüsü  ilə  muzey  işinə  aid  xüsusi  qərar  qəbul  edilmişdir.  Bu  qərar muzey  şəbəkəsinin  inkişafına  müxtəlif  profilli  muzeylərin  yaradılmasına  imkan  vermişdir.  Məhz  həmin qərardan  sonra   demək  olar  ki,  bütün  bölgələrdə,  o  cümlədən Oğuz  rayonunda  tarix-diyarşunaslıq  muzeyi  yaradıldı. Oğuz  rayon  Tarix-diyarşunaslıq  muzeyi  də  məhz  H.Əliyevin  imzaladığı  qərarla  yaradılan  bölgə muzeylərindəndir.     
Oğuz rayon  tarix-diyarşünaslıq  muzeyi  1981-ci  ildən  fəaliyyət  göstərir.  Fəaliyyətə  başladığı  ilk  illərdə  əsas  fondunda  cəmi  200  eksponat  olmuş,  hal-hazırda  muzeydə  4500-dən  artıq  eksponat  qorunur  və  təbliğ  olunur. Muzeyin  9 nəfər  əməkdaşı var.

Muzey  dörd  bölmədən  ibarətdir:  təbiət  bölməsi,  arxeologiya,  Sovet  imperiyasının  süqutuna  qədərki  dövr,  müasir  dövr  bölməsi.

Abidə  dövlət  tərəfindən  qorunan  yerli  əhəmiyyətli  (inv.  №4941)  abidədir.

Muzeyin direktoru: Xudiyeva Arizə Əmirxan qızı

Ünvan:
Oğuz şəhəri, Heydər Əliyev, 102
Telefon:

024-21-5-37-04

E-mail:

oguz.tarixmuzeyi@mail.ru