Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

Şəki Regional Mədəniyyət İdarəsi

Region haqqında
Təhsil

Şəki

Şəki ziyalılar şəhəri kimi də dəyərləndirilir. Burada yüz ümumtəhsil məktəbi, (69 orta, 25 əsas, 6 ibtidai məktəb) 6 məktəbdənkənar tərbiyə müəssisəsi, 62 məktəbəqədər tərbiyə müəssisəsi, 5 yeddiillik musiqi məktəbi, 4 orta ixtisas məktəbi, 1 ali məktəbin filialı (Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Şəki filialı) fəaliyyət göstərir. Ümumtəhsil məktəblərində, 68 məktəbdənkənar və məktəbəqədər müəssisələrdə 4500 nəfərdən çox müəllim və tərbiyəçi, orta ixtisas və ali məktəblərdə 397 müəllim- mütəxəssis çalışır. Orta ixtisas və ali məktəblər 28 ixtisası özündə ehtiva edir. Bu müəssisələrdə 3027 nəfərdən çox tələbə təhsil alır və məzunların orta statistik göstəricisi 826 nəfərdən artıqdır. Yüksək keyfiyyətli kadr hazırlanması üçün Şəkinin orta və ali məktəblərində kifayət qədər pedaqoji potensial və maddi-texniki tədris bazası vardır.